Algemeen Afdrukken E-mail

Een parochie is op de eerste plaats een geloofsgemeenschap
Dat geldt ook voor de parochie St. Servatius te Dinther.
Dinther heeft een kern die overeenkomt met de parochiegrenzen.
De parochiekerk maakt de kern zichtbaar.
Mensen kennen elkaar.
Dat alles komt de gemeenschap ten goede.
De St. Servatiusparochie is een vitale geloofsgemeenschap.
Juist de pastorale en bestuurlijke organisatie draagt bij aan het behoud,
de ontwikkeling en de bevordering van deze vitaliteit.


 
Volgende >