Algemeen Afdrukken E-mail

Veel parochianen zijn actief betrokken bij onze geloofsgemeenschap.
Daaruit spreekt de vitaliteit van de  parochie.
Vanuit hun christelijke opdracht gebruiken velen hun talenten.
Zij doen dit met elkaar en vormen samen de verschillende werkgroepen.
 
Binnen onze parochie zijn meer dan 200 vrijwilligers actief.
Zij investeren ‘pro Deo’ een deel van hun tijd in de gemeenschap.
Zij zijn niet meer weg te denken uit onze parochie.
In een sfeer van hartelijkheid en vriendschap draagt ieder zijn steentje bij.
De vrijwilligers zijn trouw en betrouwbaar. Veelal zijn ze lange tijd actief. 
De instroom van de jongere generatie richt zich vooral op kindgerelateerde projecten.
 
Het parochiebestuur is dankbaar voor de belangeloze inzet van allen.
Als dankjewel zijn er de vrijwilligersavonden.

Op zoek naar een contactpersoon, een werkgroep of een koor?
Om uw keuze te vergemakkelijken treft u hieronder een groepsverdeling.

Ter wille van de  privacy verwijzen wij u voor telefoonnummers
van contactpersonen naar het parochiebestuur.

 
Volgende >