Algemeen Afdrukken E-mail

Vorming is de betekenis van het veelgebruikte woord catechese.
Wie het woord catechese hoort denkt misschien aan de vroegere catechismus.
Als kind leerde iedereen de vragen en antwoorden van buiten.
Jonge mensen van deze tijd kennen het woord catechismus hooguit uit de overlevering.

Wat is Catechese?
Catechese is van oorsprong een Grieks woord.
Het betekent weergalm in de zin van het doorklinken van Gods woord in ons leven.
Catechese staat voor geloofsonderricht en geloofsverdieping.

Waarom catechese?
Wie leeft moet zich steeds blijven vormen.
Dit geldt voor werk en beroep en waarom zou dit ook niet gelden voor de weg van geloof?
Regelmatige geloofsverdieping leidt ertoe dat je geloof levend blijft.
Door nieuwe inzichten blijft het geloof van betekenis voor je leven.


Wat biedt de parochie?
De parochie biedt kindercatechese, jongerenpastoraat en parochiecatechese:
Doopvoorbereiding voor ouders van dopelingen
Regenboogvieringen voor ouders met peuters en kleuters
Voorbereiding op de eerste communie voor ouders en communicanten
Gezinsvieringen
Voorbereiding op het vormsel voor ouders en vormelingen
Jongerenpastoraat voor de jeugd van 12 tot 16 jaar
Huwelijksvoorbereiding voor aanstaande bruidsparen
Parochiecatechese voor volwassenen

Ook attendeert de parochie op boeken en dvd's.
Wie leeft moet zich steeds blijven vormen.
Dit geldt voor je werk, voor je beroep.
Zou dit ook niet gelden voor je weg van geloof?
 
Volgende >